Vyznačení paletových míst

Vymezení komunikace pro chodce a manipulační techniku

Fotoluminiscenční evakuační značení

Přechody a piktogramy

Ohraničená nebezpečných míst s rizikem pádu